UNDERVISNING

Digital undervisning

Moderne Legemiddelregning anno 2021

Det pubpliseres ca 188 animasjonsfilmer om moderne legemiddelregning.
Her får du løsningsforslag for eksamensoppgavene for sykepleierstudenter som ble gitt ut i 2018.

DEMO anomasjonsvideo

Brukere av denne tjenesten kan kontakte Kate Moberg for
evt spørsmål og hjelp med disse eksamensoppgavene.
Kurs i klasserommet

TEORETISK MATEMATIKK for voksne (inkl. vgs, men også "basis"-matte)
PRAKTISK MATEMATIKK for barn/ungdom

Kursplan er under arbeid for skoleåret

Oppstart:

Privatundervisning

Privatundervisning gis ved spesielle tilfeller.
Har du et barn som har fått "vegring" i matematikk ?
Det blir enten alene sammen med faglærer, eller i en lite gruppe.
Vi tar frem konkretiseringsmateriell og spill
Om mulig kjører vi samme tema/emne som medelevene gjør på skolen.
Men hvis det merkes at det er store matematiske "hull", bør vi starte med grunnleggendende
matematikk. Målsetting er å få frem smilet og leken igjen.
Vi har to snille hunder, som ved noen tilfeller kan brukes som "gruppemedlemmer".

Oppstart:
Vennligst kontakt oss på "kontakt" ved interesse.