PRIVATUNDERVISNING

Jeg har den evnen til å gjøre "vanskelig" matematikk til å virke "enkel".
Vi finner på aktiviteter som spill og aktivitet når vi skal lære.

Leksehjelp og oppgaveløsning kan også gis ONLINE.

Kategori 1
Undervisningstid: 45 min
Varighet: 10 ganger*
Pris: 2500,-

Kategori 2:
Undervisningstid: 100 min (inkl 10 min. pause)
Varighet: 10 ganger*
Pris: 4000,-

*) Eleven bestemmer hvor hyppig undervisningen skal forløpe. (en gang i uka, en gang i måneden.. etc..)