MODUL 3 (voksne)
«Hvordan var det nå igjen?»


- Desimaltall             - Stuktur
- 4 regnearter           - Mønster
- Brøk                     - Formler
- Prosent                 - Negative tall
- 2D-figurer               -  Ligninger
- 3D-figurer               - Ulikheter
- Symmetri               - Sentralmål
- Kongruens             - Statistikk
- Sirkel (r, d, O)         - tabell
- Omkrets                - budsjett
- Areal                      - regnskap
- Volum                    - programmering


Varighet 9 uker (75 min)