MODUL 2 (voksne)

«Hvordan var det nå igjen?»

- De 4 regneartene                - Budsjett
- Modellere                            - Regnskap
- 2D-figurer                           - Lage variabler, vilkår, løkker
- 3D-figurer                           - Tilfeldighet
- Vinkler, kanter, hjørner       - Sannsynlighet
- Areal                                  - Ligninger
- Volum                                 - Ulikheter
- Brøk                                   - Lage algoritmer
- Desimaltall                         - Programmere algoritmer
- Tid

 Varighet 9 uker (75 min)