MODUL 1 (voksne)
"Hvordan var det nå igjen?"


Hva skulle du gjerne fått til?
Ta med deg oppgaver du ønsker å få hjelp til. Vi veksler mellom felles gjennomgang og indivituelt arbeid.

Høy kaffe-faktor!

Varighet 9 uker (75 min)

- Tall                               - Lage og følge regler
- Mengder                      - Følge instruksjoner
- Former                         - Størrelser
- Tall linja                        - Mengder
- De 4 regnearter           - Ulikheter
- Mønster                       - Masse
- Geometriske figurer     - Koordinatystem
- Lengde   

Pris: 1900,- pr. modul (1/2 år)