FORELDREKURS D2

Vi vil foreslå mange kjekke matematiske aktiviteter som barnet kan gjøre sammen med deg - eller alene, eller sammen med andre barn. Vi tar bort vanskelige matteord.Du vil få prøve ut enkle spill som kan styrke den kunnskapen barna lærer på skolen.

Tall, Mengder, Former, Rekkefølge, Par og oddetall, Posisjonssystemet, tallinja, addisjon, subtraksjon,
Mønster, geometriske figurer, lengde, areal, klokke, kalender, lage og følge regler, følge instruksjoner.