COVID-19

Koronareglene

Hold avstand,
Hold hendene rene
H
old deg hjemme når du er syk.

Matematikksenterets tiltak

50% av pultene mangler stol.

Stor avstand mellom pultene.

Teknisk ventilasjon som skifter ut innelufta flere ganger pr. time.

ONLINE undervisning

VÆRE "FLUA PÅ VEGGEN" (Det er bare tavle/kateter som vises)

Matematikk for foreldre
Matemaikk i arbeidslivet YF
Matematikk for voksne, Modul 2
Matematikk for voksne, Modul 3
Matematikk m/ teskje (1P)
Matematikk m/ teskje (1T)

KOMMER