Praktisk matematikk. 13 - 15 år

Eleven benytter konkretiseringsmateriell, spiller spill og løser både klassiske matteoppgaver. samt
problemløsningsoppgaver under aktivitet.

- tenke strategi
- utforske
- se mønster
- ressonnere
- argumentere
- tenke logisk

DIgitale hjelpemidler vil benyttes etterhvert - spesielt ved oppgaver som inneholder
variabler, vilkår og løkker + lage og programmere algoritmer.Modul 1C
Tall, Mengder, Former, Rekkefølge, Par og oddetall, Posisjonssystemet, tallinja, addisjon, subtraksjon,
Mønster, geometriske figurer, lengde, areal, klokke, kalender, lage og følge regler, følge instruksjoner.

Modul 2C
Multiplikasjon, Divisjon, størrelser, mengder, ulikhet, masse, koordinatsystemet, lage og følge regler,
følge instruksjoner

Modul 3C
De 4 regnearter, modellere, 2D-figurer, 3D-figurer, vinkler, kanter, hjørner, Areal, Volum, Budsjett, Regnskap,
Lage variabler, vilkår og løkker.

Modul 4C
Brøk, Desimaler, Prosent, Tilfeldighet, Sannsynlighet, Likninger, Ulikheter, Regneark, Tid,
Lage og programmere algoritmer.


Kursets varighet: 1/2 år  (75 min)