Praktisk matematikk 10 - 12 år

Eleven benytter konkretiseringsmateriell, spiller spill og løser både klassiske matteoppgaver. samt
problemløsningsoppgaver under aktivitet.

- tenke strategi
- utforske
- se mønster
- ressonnere
- argumentere
- tenke logisk

DIgitale hjelpemidler vil benyttes etterhvert - spesielt ved oppgaver som inneholder
variabler, vilkår og løkker. (modellering)


Modul 1B
Tall, Mengder, Former, Rekkefølge, Par og oddetall, Posisjonssystemet, tallinja, addisjon, subtraksjon,
Mønster, geometriske figurer, lengde, areal, klokke, kalender, lage og følge regler, følge instruksjoner.

Modul 2B
Multiplikasjon, Divisjon, størrelser, mengder, ulikhet, masse, koordinatsystemet, lage og følge regler,
følge instruksjoner

Modul 3B
De 4 regnearter, modellere, 2D-figurer, 3D-figurer, vinkler, kanter, hjørner, Areal, Volum, Budsjett, Regnskap,
Lage variabler, vilkår og løkker.

Modul 4B
Brøk, Desimaler, Prosent, Tilfeldighet, Sannsynlighet, Likninger, Ulikheter, Regneark, Tid,
Lage og programmere algoritmer.

Kursets varighet: 1/2 år (75 min)